Zapytanie ofertowe

Przechowywanie wiśni

Na świecie produkuje się około 2 milionów ton wiśni. Najczęściej rosną w temperaturze i strefach podzwrotnikowych, częściowo w Iranie, Turcji, Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Rosji. Także Francja,Rumunia i Ukraina są dużymi producentami wiśni. Istnieją dwa typy wiśni: czereśnia (Prunus avium L.) i wiśnia pospolita (Prunus cerasus). W tym miejscu opisano tylko czereśnie (wiśnia pospolita nie nadaje się (do komerycyjnego) przechowywania). Znanne na rynki odmiany to Bing, Burlat, Celeste, Kordia, Karina, Lapins, Regina, Santina, Stella, Sweetheart and Van.

 

Zbiór czereśni

Odpowiedni czas zbioru czereśni jest niezmiernie ważny dla mozliwości ich późniejszego zastosowania. Kolor skórki i załamanie światła określają idealny czas zbiorów. Uszkodzone czereśnie mogą być przechowywane tylko przez ograniczony czas. Utrata wilgotności stanowi główny czynnik ograniczający czas przechowywania czereśni. Konsekwencję zbyt dużej utraty wilgotności stanowi utrata wody i brązowe odbarwienie owocu. W celu uniknięcia niniejszego zjawiska czereśnie należy przechowywać w cieniu, już w ogrodzie. Opcjonalnie czereśnie można wstępnie schłodzić do uzyskania odpowiedniej temperatury przechowywania na 4 godziny po zbiorze.

 

Przechowywanie czereśni CA / ULO

Okres zachowania świeżości czereśni jest ograniczony. Czereśnie mogą być przechowywane w granicach punktu zamarzania, przy najwyższej możliwej wilgotności względnej. Kontrolowana atmosfera ma pozytywny wpływ na możliwość przechowywania czereśni; obniżenie zawartości tlenu o 3 do 10 % zwiększa możliwość zachowania twardości. Zbyt małe stężenie tlenu (<1%) może prowadzić do zepsucia smaku i powstania wżerów. Czereśnie pozytywnie reagują na zwiększone stężenie dwutlenku węgla, są mniej podatne na zepsucie, dłużej zachowują świeżość i wygląd. Czereśnie są podatne na zmianę koloru i utratę smaku przy stężeniu czereśni przy stężeniu CO2 większym niż 30%.
Czereśnie wytwarzają niewielką ilość etylenu, i nie są na niego podatne (etylen nie przyspiesza procesu dojrzewania)

Przechowywanie na paletach w plastikowych rękawach

Czereśnie można przechowywać w plastikowych rękawach, w których kompozycja powietrza może być kontrolowana za pomocą systemu CA (Palliflex). Można osobno skontrolować do 300 palet za pomocą jednego sytemu kontrolnego, zarządzać kompozycją poszczególnych palet, co oferuje duże korzyści dla przechowywania wszystkich typów owoców.
Sposób przechowywania CA dotyczy także transportu czereśni, zwłaszcza na duże odległości.

Nasze rozwiązania dla przechowywania czereśni; 


Optymalne warunki przechowywania dla czereśni

Optymalne warunki dla przechowywania czereśni są zależne od różnych czynników, czasu zbiorów, regionu, położenia ogrodu itp. Niniejsze opinie pochodzą z różnych źródeł (bań naukowych) są to przykłady, które mogą się różnić w zależności od lokalizacji/strefy. Są to tylko wskazówki i nie mogą stanowić podstawy do konsekwencji prawnych. Zawsze pytać o wskazówki na lokalnym uniwersytecie lub instytucji naukowej.


Cherry variety

Temp.
ºC

Rel. Humidity %

C.A. 

Storage time

Source 

   

General

-1,0 - 0  

90 – 95 

3 - 10 % O2
10 - 15 % CO2

2 weeks (just cooled)
3 months (CA/ULO)

 
   

General

-0,5 ± 0,5  

90 – 95

3 - 10 % O2
10 - 15 % CO2


Univ. of
California,
UC Davis
 

   

General

-1,0 - 0  

95

1 - 5 % O2
5 - 20 % CO2 


Univ. of
California,
UC Davis

   

Burlat

5

98

5 % O2
4 % CO2

3 weeks 
(21 days CA
+ 2 days at air & 8 ºC
+ 2 days air at 20 ºC )

 1)
   

Bing

1 ºC

95 

2 % O2
10 % CO2

3 weeks (CA/ULO)

 2)

   

Sweetheart

1 ºC

95 

2% O2
5% CO2

6 weeks (CA/ULO)  

 3)

   
   


  1. The effect of CO2 and O2 on the quality of Burlat Cherries S. Remón, A. Ferrer, A.I. Negueruela and R. Oria Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Universidad de Zaragoza. 50013-Zaragoza. Spain Proc. 4th. Int. Conf. On Postharvest, Eds. R. Ben-Arie & S. Philosoph-Hadas - Acta Hort. 553, ISHS 2001
  2. Controlled Atmosphere Storage of ‘Bing’ Sweet Cherries L. Luchsinger, C. Mardones and J. Leshuk
  3. Storage Potential of Sweetheart Cherry in Controlled Atmospheres S. Remón, P. Marquina, J.M. Peiró, and R. Oria Food Science and Technology. University of Zaragoza.
contact-plane

Dziękuję za wiadomość