Zapytanie ofertowe

Przechowywanie gruszek

Każdego roku produkuje się na całym świecie około 16 milionów ton gruszek, co stanowi 4,2% całkowitej światowej produkcji owoców. Gruszki uprawiane są głównie na terenach o łagodnym klimacie, ponieważ kwiat gruszy nie jest zbyt odporny na zimne noce w okresie kwitnienia.


Zbiór gruszek

Moment zbioru owoców jest niesłychanie ważny z punktu widzenia dalszego ich przechowywania. Do przechowywania długotrwalego przeznacza się gruszki, które zostały zebrane zanim rozpoczął się proces dojrzewania. Jeżeli owoce zostaną zebrane zbyt wcześnie będzie to skutkowało utratą masy, ponieważ średnica owoców wzrasta w późniejszej fazie. Ma to również wpływ, na jakość owoców istnieje ryzyko, że gruszki zebrane za wcześnie w ogóle nie dojrzeją. Ponadto, istnieje ryzyko, że gruszki staną się bezwartościowe z powodu nadmiernej utraty wilgoci oraz wystąpienia chorób przechowalniczych. Nie wolno również pozostawić gruszek, aby dojrzały na drzewach (za wyjątkiem YaLi), bo może prowadzić to do rozpadu miąższu.


Przechowywanie gruszek w technologii KA/ULO

Gruszki przechowywane są w tradycyjnych komorach chłodniczych oraz w komorach typu KA (Kontrolowana Atmosfera). W zależności od odmiany owoce zachowują dobrą jakość w temperaturze od -1 do 0 ºC, aby zredukować do minimum ubytki wody, gruszki powinny być przechowywane w atmosferze o wilgotności 90-95%. Gruszki generalnie dobrze reagują na obniżenie stężenia tlenu, ale nieco gorzej na podwyższony dwutlenek węgla. Wzrost dwutlenku węgla w połączeniu z późnym zbiorem może prowadzić do zwiększonej podatności na uszkodzenia owoców. Zaleca się przechowywanie większości odmian gruszek w atmosferze o stężeniu CO2 maksymalnie 0.7%. Gruszki wytwarzają bardzo mało etylenu, o ile nie zachodzi już proces dojrzewania, są one jednakże bardzo wrażliwe na etylen a jego obecność zapoczątkuje proces dojrzewania. Przechowywanie gruszek w chłodniach typu KA/ULO znacząco obniża produkcję etylenu, a owoce stają się mniej wrażliwe na działanie tej substancji, dlatego też niezwykle rzadko stosuje się konwertera etylenu podczas długotrwałego przechowywania.


Nasze rozwiązania do przechowywania gruszek


  Optimum storage conditions for different pear varieties

  The optimum storage conditions for pears depend on the variety, harvesting moment, regions, location of orchard, etc. The advice below concerns general storage conditions that are scientifically recommended but they are not specific for a particular region. It is, therefore, only an indication and no rights can be derived from this information. Ask a local university or research body for further advice.

   

  Pear variety

  Temp.
  ºC

  Rel. Humidity
  %

  C.A.
  %

  Storage time

  Bartlett

  -1 – 0 

  90 – 95 

  1,5 - 2,0 O2
  1,0 - 5,0 CO2 

  3 months (cooled air) 
  3 - 5 months (ULO)

  Bartlett: CA significantly reduces discolouration and the development of Scald and rot.

  Conference

  -0,8 

  90 – 95

  1.5 - 4,0 O2
  0.5 - 4.0 CO2 
  For NL:
  3,0 O2
  < 0,7 CO2 

  5,5 months (cooled air)
  6 - 8 months (ULO)

  Conference: temperatures must be lowered gradually. For The Netherlands, the advice is to only modify the oxygen level 3 weeks after cooling has begun. The advised concentrations vary greatly. Ask for local advice.

  Doyenne du Comice

  0 - 1 

  90 - 95

  1,5 - 4,0 O2
  0,5 - 4,0 CO2
  For NL:
  3,0 O2
  < 0,7 CO2

  1 - 7 months (cooled air)
  8 - 11 months (ULO)

  Doyenne du Comice: temperatures must be lowered gradually. For The Netherlands, the advice is to only modify the oxygen level 3 weeks after cooling has begun. The advised concentrations vary greatly. Ask for local advice.

  Nashi / Ya Li;

  0 – 1 

  90 – 95 

  To be determined locally

  Nashi Nijiseiki

  0 – 1 

  90 – 95 

  To be determined locally

  contact-plane

  Dziękuję za wiadomość